Vi tar din idé till effekt

Cloud Enablers hjälper branschledande företag skapa konkret affärsvärde genom snabb och effektiv digital transformation.

Cloud

Native

Web

DevOps

INTRODUKTION

Digital innovation – från idé till effekt

Genom mångårig erfarenhet från arbete med ett antal av Sveriges ledande företag i olika branscher har vi utvecklat en metodik för att effektivt driva digital innovation. Metodiken innebär att vi på kort tid går från en ide till en färdig lösning. Vi gör det genom workshops där vi beskriver problemställning och mål, dokumenterar business case och beslutsunderlag, bygger prototyper, genomför piloter med interna och externa intressenter i syfte att verifiera lösningen – samt etablerar och produktionssätter ”to be” processer och tillhörande digitala tjänster och verktyg.

VAD VI GÖR

Cloud

Med vår erfarenhet av molntjänster hjälper vi dig att flytta din verksamhet till molnet.

Molnstrategi & Arkitektur

Med vår långa erfarenhet molntjänster hjälper vi dig att sätta en molnstrategi och molnarkitektur så att din verksamhet når framgång.

Cloud Analytics

Vi skapar insikter och visualiserar er affärsdata, IoT, energi och användardata. Stora datamängder hanteras med skalbara molntjänster och du betalar bara för förbrukning – allt lagrat och tillgängligt i molnet.

Cloud integration

Att slippa installera och hantera egen programvara är ett självklart val för många av våra kunder. Vi hjälper er att få stabila och kostnadseffektiva integrationsflöden på plats, i molnet.

VAD VI GÖR

Utveckling

Med vår erfarenhet av utveckling hjälper vi dig implementera digitala produkter med de senaste teknikerna.

Design, build and operate

Vi levererar utvecklare/leveransteam som arbetar agilt för att kunna få högkvalitativa skalbara lösningar implementerade i modern teknik.

Förändringsledning

Ett lyckat projekt fokuserar inte enbart på teknologi utan säkerställer att även människor, processer och flöden förändras.

Product delivery process

Vi hjälper er att leverera och drifta mjukvara effektivt och med hög kvalité genom att optimera din Product delivery process.

ARBETA MED OSS

Behöver du hjälp med din produkt?

Är du ledare, konsult eller ägare för en verksamhet? Behöver ni stärka upp era leveranser inom något av våra specialistområden? Tveka inte att höra av dig!

”Riktig proffsig app. Denna appen kommer jag börja använda med en gång! Detta var ju enkelt att förstå”

Kund om app utvecklad av Cloud Enablers

ISO 9001 certifierad verksamhet.

Vi strävar efter att leverera högsta kvalitet i allt vi gör. Vår ISO 9001 certifiering är ett bevis på vårt åtagande för ständig förbättring och att leverera hög kvalitet.

KOLLABORATION

Våra samarbetspartners

Vi på Cloud Enablers arbetar tillsammans med ett fåtal noga utvalda strategiska partners som ger våra kunder ökad snabbhet och konkret affärsnytta.

2020 & 2021 blev vi utvalda till ett Gasellföretag

Vi har alltid strävat efter långsiktig och organisk tillväxt vilket nu har gett resultat.