Förändringsledning

FÖRÄNDRINGSLEDNING

Främja ert ledarskap

Att implementera en IT-lösning utan säkerställa att verksamheten är redo att ta emot den – organisatoriskt, processmässigt och individmässigt – skapar sällan något reellt affärsvärde. Cloud Enablers kan med sina erfarna konsulter hjälpa er att säkerställa affärsvärdet.

Med dagens snabba teknikutveckling är det lätt att bländas av teknikens möjligheter men utan att tekniken tar avstamp i verksamheten och verkligheten och utgår från de mål och problem som finns, så blir det bara just teknik. En lösning som levereras till en verksamhet som inte är redo att ta emot den, både på organisations- och individnivå, kommer att få låg acceptans, en lösning som inte stödjer verksamhetens processer, oaktat om det är de befintliga eller nya processer, riskerar att göra mer skada än nytta. Cloud Enablers seniora konsulter har egen erfarenhet från ett stort antal branscher, egen linjeerfarenhet av att leda stora organisationer parat med lång erfarenhet att driva och utveckla kommersiella produkter. Detta ger oss en unik förmåga att både förstå problem, skapa lösningar och implementera dem på rätt sätt.

VAD VI GÖR

Vi hjälper våra kunder med

k

Definera

Definiera nuläge och målbild, samt tillhörande business case

d

Krav

Tillsammans med verksamheten faställa krav på lösningen

Processer

Tillsammans med verksamheten fastställa nuläge för berörda processer och flöden samt fastställa önskat läge

Leverabler

Sammanfatta nödvändiga leverabler från både projekt och verksamhet utifrån prioritet, möjlig påverkan på verksamhet och business case i tydliga Acceptansprotokoll

Utförande

Tillsammans med berörda chefer leda eller stötta förändringsarbetet i verksamheten

Utbildning

Fastställa förändrings- och utbildningsbehov

ARBETA MED OSS

Är du intresserad av våra tjänster?

Vi är alltid intresserade av att skapa nya relationer. Tveka inte att ta kontakt så hör vi av oss!