Cloud analytics

CLOUD ANALYTICS

Analysera och förstå

Cloud analytics ger möjligheter att lägga på avancerade Machine Learning/AI tjänster för att t ex skapa en prognos på framtida utfall eller hitta mönster i dina data.

Cloud Analytics ger dig helt andra möjligheter att hantera stora volymer av data på ett kostnadseffektivt sätt, jämfört med klassisk BI (Business Intelligence). Allt detta utan dyra licenser och utan att behöva installera några programvaror – allt finns säkert lagrat och tillgängligt i molnet och du betalar enbart efter förbrukning. Vi hjälper dig få in data, transformera och rensa data, spara det i standard big data format såsom Parquet, bygga dashboards och göra effektiva visualiseringar oavsett om det är en tillämpning för IoT, energiförbrukning, förstå användarmönster eller affärsdata som försäljning. Med våra verktyg kan vi också snabbt göra dashboards och analytics en integrerad del i din digitala innovation oavsett om det är en mobilapp eller en webbapplikation. För att bygga Cloud Analytics lösningar krävs en helt annan kompetens jämfört med BI av din leverantör, något som Cloud Enablers har genom vår långa erfarenhet av att bygga molnbaserade lösningar.

Vi är Amazon QuickSight Service Delivery Partner som en av några få i Europa, vilket innebär att vi har dokumenterad specialistkompetens inom området

VAD VI KAN

Analysera så långt det går

Exempel på tjänster vi använder som byggstenar för att bygga Cloud Analytics lösningar

Amazon QuickSight

Amazon Athena

Amazon Forecast

Amazon Kinesis Data Firehouse

Amazon Lambda

Amazon S3

Amazon SageMaker

AWS Glue

AWS Lake Formation

ARBETA MED OSS

Är du intresserad av våra tjänster?

Vi är alltid intresserade av att skapa nya relationer. Tveka inte att ta kontakt så hör vi av oss!