Digital innovation

DIGITAL INNOVATION

Från idé till effekt

Att behålla en ledarposition kräver ständig utveckling. Med en teknologiutveckling som går snabbare än någonsin så har alla företag likvärdiga möjligheter att kombinera nya tekniska förmågor till nya digitala lösningar på kort tid.

Förmågan att effektivt driva innovation, speciellt vad gäller digitalisering, är en förutsättning för att behålla eller utveckla en marknadsposition. Tidigare krävdes stora investeringar i plattformar och kompetens, vilket tar lång tid. Idag kan ett mindre projekt åstadkomma stora affärsvärden genom att på kort tid testa en idé eller hypotes som kan bekräftas och realiseras eller förkastas.

Leverans

Vår process

Cloud Enablers leder kunder genom processen från idé till effekt genom:

k

01

Definera

Definiera nuläge och målbild, samt tillhörande business case

k

01

Definera

Definiera nuläge och målbild, samt tillhörande business case

w

02

Utmana

Utmana och stimulera innovationsprocessen genom exempel från andra branscher och kunder

w

02

Utmana

Utmana och stimulera innovationsprocessen genom exempel från andra branscher och kunder

1

03

UI & UX Design

På mycket kort tid utveckla prototyper och mock-ups för att bekräfta eller förkasta en ide samt effektivisera kravarbete

1

03

UI & UX Design

På mycket kort tid utveckla prototyper och mock-ups för att bekräfta eller förkasta en ide samt effektivisera kravarbete

Z

04

Verifiera

Verifiering genom piloter med interna och externa intressenter

Z

04

Verifiera

Verifiering genom piloter med interna och externa intressenter

05

Utveckla

Utveckla en produktionsklar lösning baserat på erfarenheterna från piloter

05

Utveckla

Utveckla en produktionsklar lösning baserat på erfarenheterna från piloter

06

Förvalta

Förvalta och vidareutveckla lösningen

06

Förvalta

Förvalta och vidareutveckla lösningen

ARBETA MED OSS

Är du intresserad av våra tjänster?

Vi är alltid intresserade av att skapa nya relationer. Tveka inte att ta kontakt så hör vi av oss!